Insights Discovery

Insights® Discovery 

Inzicht in de eigen stijl en gedrag helpt om begrip en waardering te krijgen voor verschillen in het team.

Insights® biedt eenvoudige en positieve taal om de verschillen tussen mensen te herkennen. Insights is uitstekend bruikbaar in teams. Het model geeft door de vier kleuren snel inzicht. Het profiel geeft vaak een verbluffend accurate spiegel voor deelnemers.

De deelnemer vult in twintig minuten een digitale vragenlijst in. Daarmee wordt een uitgebreid persoonlijk profiel gemaakt. Dit profiel koppel ik persoonlijk terug. Een terugkoppeling in het team, als onderdeel van de teamcoaching is ook mogelijk. De persoonlijke profielen zijn voor de deelnemer en desgewenst maken we een teamwiel, waarin de dynamiek van het team zichtbaar wordt.