Intervisie

Samen werken met plezier en inspiratie; daar ga ik voor

Marlet Hesselink

Intervisie

Intervisie is een regelmatig gestructureerd overleg voor deelnemers die werkzaam zijn in dezelfde beroepspraktijk.

Tijdens de intervisiebijeenkomsten breng je praktijkervaringen in die persoonlijke vragen of dilemma's oproepen. Ik begeleid intervisiegroepen om een prettige werkwijze én sfeer te ontwikkelen waarmee ze zelfstandig verder kunnen.

Professionele ondersteuning bij de intervisie?

Graag bespreek ik welke ondersteuning ik jullie kan bieden.